Văn bản: 145/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu145/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản14/12/2020
Ngày ban hành14/12/2020
Tệp đính kèm 145.signed
Trích yếu nội dungQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động