Văn bản: 19/2019/QĐ-TTg

Số ký hiệu19/2019/QĐ-TTg
Ngày văn bản10/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 19.signed
Trích yếu nội dungVề việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử