Văn bản: 27/NQ-HĐND

Số ký hiệu27/NQ-HĐND
Ngày văn bản08/12/2021
Ngày ban hành08/12/2021
Cơ quan ban hành HĐND Thành phố HN
Tệp đính kèm NQ-27-HDND
Trích yếu nội dungVề Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022