Văn bản: 5249/QĐ-UBND

Số ký hiệu5249/QĐ-UBND
Ngày văn bản15/12/2021
Ngày ban hành15/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 2021_12_15_1639564739_qdub-5249-2021_signed
Trích yếu nội dungVề việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.