Văn bản: 28/2017/QĐ-UBND

Số ký hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Ngày văn bản 07/08/2018
Ngày ban hành 17/08/2018
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm VanBanGoc_QDPQ_28_2017
Trích yếu nội dung Ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.