Văn bản: 31/2019/TT-BTC

Số ký hiệu31/2019/TT-BTC
Ngày văn bản05/06/2019
Ngày ban hành25/07/2019
Tệp đính kèm 31-BTC.signed
Trích yếu nội dungHướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế