Văn bản: 38/2019/NĐ-CP

Số ký hiệu38/2019/NĐ-CP
Ngày văn bản09/05/2019
Ngày ban hành01/07/2019
Tệp đính kèm 38.signed
Trích yếu nội dungQuy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang