Văn bản: 4798/UBND-KSTT

Số ký hiệu4798/UBND-KSTT
Ngày văn bản28/10/2019
Ngày ban hành28/10/2019
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm CV-4798-2019
Trích yếu nội dungVề việc tổ chức thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh triển khai DVC TT mức độ 3, 4 trên địa bàn Thành phố