Tin tức - Sự kiện

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 522/QĐ-UBND về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội. Quy tắc nhằm mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; […]

Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký Quyết định số 522/QĐ-UBND về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Quy tắc nhằm mục đích xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “ Kỷ cương- Trách nhiệm- Tận Tình- Thân thiện”. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phạm vi áp dụng Quy tắc bao gồm: Các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan) thuộc thành phố Hà Nội. Đối tượng áp dụng Quy tắc là tất cả cán bộ đang làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

1

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thái độ niềm nở, khiêm tốn, tôn trọng người giao tiếp

Quy tắc bao gồm 4 chương và 11 điều, trong đó quy định rõ Quy tắc ứng xử chung như: Thời gian làm việc; Trang phục, tác phong, Ý thức tổ chức kỷ luật; Sử dụng phương tiện, tài sản và Quy tắc ứng xử với người dân tại cơ quan làm việc và tại khu dân cư, nơi công cộng.

2

              Quy tắc nêu rõ không hút thuốc tại cơ quan, phòng làm việc

 Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan Thường trực triển khai, tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử. Cán bộ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, ngoài việc thực hiện nghiêm quy định pháp luật, quy chế, nội quy của các cơ quan; cần nắm vững, thực hiện đúng, đầy đủ và vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện các quy định của Quy tắc ứng xử này./.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *