Tin ngànhĐẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Để khẳng định Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là sự kiện trọng đại, có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần rất quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn, Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan nhằm giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, động viên mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Giáo dục truyền thống, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không – Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của Thủ đô Hà Nội; các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước;
Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô, những thành tựu quan trọng đạt được sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước. Tình cảm và các hoạt động của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lịch sử trọng đại này; lòng biết ơn của nhân dân ta với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Thông qua công tác tuyên truyền nhằm bồi dưỡng tình cảm yêu nước và cách mạng, vận dụng những bài học kinh nghiệm lịch sử vào thực tiễn xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô và đất nước; Khẳng định sự đúng đắn và tất thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Xây dựng niềm tin, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội trong công cuộc đổi mới Thủ đô và đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với vai trò là đơn vị thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền, triển lãm, cổ động trực quan nhân kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” với các nội dung như: Biên soạn Bản tin Văn hóa Hà Nội chuyên đề nhân dịp kỷ niệm. Tập hợp, sáng tác và thiết kế các mẫu tranh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền để triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở. Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm và các trục đường chính trên địa bàn Thành phố với nhiều hình thức như: trang trí cụm panô tấm lớn, cụm pano 2 mặt tại dải phân cách; Trang trí trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Nhà thông tin Thành phố 45 Tràng Tiền và 93 Đinh Tiên Hoàng; Trang trí Quốc kỳ, Đảng kỳ và Hồng kỳ tại hệ thống cột trước khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, UBND Thành phố và Ngân hàng Trung ương; Lắp dựng 02 cụm mô hình, biểu tượng; chăng treo 2.000 băng đrôn dọc trên các tuyến đường; Tổ chức triển lãm tranh, ảnh chuyên đề; Thiết kế market và tổ chức trang trí khánh tiết khu vực ngoài và trong Hội trường tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”…
Tại cấp cơ sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung kế hoạch của Thành phố tham mưu cho UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng phương án triển khai cụ thể tại cơ sở. Tổ chức trang trí cổ động trực quan theo nội dung, mẫu tranh cổ động đã được Thành phố duyệt tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, các điểm Văn hoá công cộng, nơi đông người qua lại. Đài truyền thanh cơ sở tăng cường tin bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền truyền kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”; Tổ chức phòng trưng bày tranh, ảnh tuyên truyền kỷ niệm 45 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”; Các Đội tuyên truyền lưu động tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân địa phương…

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *