Điện ảnh

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 7 đến 14/6/2018

-

Xin giới thiệu Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng 19 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 7 đến 14/6/2018 để bạn đọc tham khảo.

Lịch chiếu phim Rạp Kim Đồng từ ngày 7 đến 14/6/2018

Điện thoại phòng vé: 024.39393474

Trả lời