Thông tin cấp phép

Tổ chức chương trình ca nhạc “Sài Gòn Bolero và Hưng” tại Hà Nội