Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/12/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018”, nhằm góp phần đảm bảo trật tự giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã có văn bản số 50-HD/BTGTU ngày 10/01/2018 về “Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *