Thông báo

Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Nhân kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 – 24/02/2018), Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền (Chi tiết tại văn bản đính kèm)

Văn bản đính kèm:

Tải về