Quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP Hà Nội năm 2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *