Thông báo

Xin ý kiến tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, tham quan, học tập trên địa bàn Thành phố Hà Nội về Dự thảo “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

Để bộ quy tắc khi được triển khai, thực hiện đảm bảo tính khoa học, dễ thực hiện và tạo sự đồng thuận trong tổ chức, cá nhân Thủ đô; Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kính đề nghị tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính Thành phố Hà Nội theo các cách sau:

* Cách 1:

Bước 1: Tổ chức, công dân truy cập vào mục Tương tác/ Hỏi-Đáp trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội theo đường link http://sovhtt.hanoi.gov.vn/hoi-dap/

Bước 2: Tổ chức, cá nhân bấm  vào nút Đặt câu hỏi ở cuối Cổng thông tin điện tử

Bước 3: Ô Tiêu đề câu hỏi: gõ Góp ý dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bước 4: Ô Nội dung câu hỏi: gõ nội dung góp ý của tổ chức, cá nhân

Bước 5: Tổ chức, cá nhân bấm Gửi câu hỏi để kết thúc

* Cách 2:

Tổ chức, cá nhân truy cập vào mục Tương tác/ Fanpage trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội theo đường link  https://www.facebook.com/sovhtthanoi và góp ý

Văn bản đính kèm:

Tải về