Văn bản: 10/2020/NQ-HĐND

Số ký hiệu10/2020/NQ-HĐND
Ngày văn bản09/12/2020
Ngày ban hành09/12/2020
Tệp đính kèm NQ-10-2020-HDND
Trích yếu nội dungNghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020