Văn bản: 30/NQ-HĐND

Số ký hiệu30/NQ-HĐND
Ngày văn bản09/12/2020
Ngày ban hành09/12/2020
Tệp đính kèm NQ-30-HDND-2020
Trích yếu nội dungNghị quyết số 30/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020