Văn bản: 4549/BVHTTDL-GÐ

Số ký hiệu4549/BVHTTDL-GÐ
Ngày văn bản07/12/2020
Ngày ban hành07/12/2020
Tệp đính kèm cv4549-1607331119519
Trích yếu nội dungTriển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021