Văn bản: 1139/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu1139/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản01/04/2021
Ngày ban hành01/04/2021
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm kh1139-1617681765215
Trích yếu nội dungBan hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021