Văn bản: 115/2020/NĐ-CP

Số ký hiệu115/2020/NĐ-CP
Ngày văn bản25/09/2020
Ngày ban hành25/09/2020
Tệp đính kèm 115.signed
Trích yếu nội dungQuy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức