Văn bản: 119/2018/TT-BTC

Số ký hiệu 119/2018/TT-BTC
Ngày văn bản 05/12/2018
Ngày ban hành 05/12/2018
Tệp đính kèm 119-BTC.signed
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019