Văn bản: 119/2018/TT-BTC

Số ký hiệu119/2018/TT-BTC
Ngày văn bản05/12/2018
Ngày ban hành05/12/2018
Tệp đính kèm 119-BTC.signed
Trích yếu nội dungQuy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019