Văn bản: 13/2018/NQ-HĐND

Số ký hiệu 13/2018/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2018
Ngày ban hành 05/12/2018
Tệp đính kèm NQ_13_2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.