Văn bản: 13/2018/NQ-HĐND

Số ký hiệu13/2018/NQ-HĐND
Ngày văn bản05/12/2018
Ngày ban hành05/12/2018
Tệp đính kèm NQ_13_2018
Trích yếu nội dungNghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.