Văn bản: 12/2021/TT-BVHTTDL

Số ký hiệu12/2021/TT-BVHTTDL
Ngày văn bản27/11/2021
Ngày ban hành22/05/2022
Cơ quan ban hành Bộ VHTTDL
Tệp đính kèm tt12-1638158034774
Trích yếu nội dungHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch