Văn bản: 89/2021/NĐ-CP

Số ký hiệu89/2021/NĐ-CP
Ngày văn bản18/10/2021
Ngày ban hành18/10/2021
Cơ quan ban hành Trung Ương
Tệp đính kèm 89.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức