Văn bản: 3549/TB-HĐTT

Số ký hiệu3549/TB-HĐTT
Ngày văn bản30/11/2021
Ngày ban hành30/11/2021
Tệp đính kèm CV 10831
Trích yếu nội dungThông báo về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dung công chức năm 2020