Văn bản: 14/NQ-HĐND

Số ký hiệu 14/NQ-HĐND
Ngày văn bản 05/12/2018
Ngày ban hành 05/12/2018
Tệp đính kèm NQ_14_HDND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019