Văn bản: 14/NQ-HĐND

Số ký hiệu14/NQ-HĐND
Ngày văn bản05/12/2018
Ngày ban hành05/12/2018
Tệp đính kèm NQ_14_HDND
Trích yếu nội dungNghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019