Văn bản: 35/2020/QĐ-TTg

Số ký hiệu35/2020/QĐ-TTg
Ngày văn bản09/12/2020
Ngày ban hành09/12/2020
Tệp đính kèm 35.signed
Trích yếu nội dungSửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội