Văn bản: 3620/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu3620/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản04/12/2020
Ngày ban hành04/12/2020
Tệp đính kèm qđ3620-1607047696054
Trích yếu nội dungPhê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021 - 2025