Văn bản: 07/NQ-HĐND

Số ký hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày văn bản 04/12/2018
Ngày ban hành 04/12/2018
Tệp đính kèm NQ-07_HDND
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội