Văn bản: 161/2018/NĐ-CP

Số ký hiệu 161/2018/NĐ-CP
Ngày văn bản 29/11/2018
Ngày ban hành 29/11/2018
Tệp đính kèm 161.signed
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập