Văn bản: 286/KH-UBND

Số ký hiệu286/KH-UBND
Ngày văn bản14/12/2021
Ngày ban hành14/12/2021
Cơ quan ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tệp đính kèm 1
Trích yếu nội dung Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.