Văn bản: 3668/QÐ-BVHTTDL

Số ký hiệu3668/QÐ-BVHTTDL
Ngày văn bản20/06/2021
Ngày ban hành07/12/2020
Người ký duyệt07/12/2020
Tệp đính kèm
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021