Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1286/QĐ-SVH&TT 13/10/2016 Quyết định về việc Ban hành Quy chế liên hoan tài năng trẻ Ca trù Hà Nội năm 2016
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
36/2009/NĐ-CP 15/04/2009 Về quản lý, sử dụng pháo
1846/QĐ-TTg 26/09/2016 Về ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
3610/UB-KT 16/06/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố Hà Nội
25/2016/TT-BXD 09/09/2016 Công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
173/KH-UBND 23/09/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội
16/2016/TT-BCT 19/08/2016 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2016
102/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC
9134/UB-CT 21/12/2015 Tăng cường sử dụng xăng E5 của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội
96/2016/NĐ-CP 01/07/2016 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
02/2016/TTLT – BVHTTDL – BCA 25/06/2016 HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
56/2016/NĐ-CP 15/08/2016 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
03/2016/TTLT-BCA-BQP 10/08/2016 HƯỚNG DẪN VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI VÀO, RA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CẢNG BIỂN THUỘC KHU KINH TẾ
2251/SVHTT-VP 07/07/2016 Chuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm thi hành Luật Thủ đô