Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
114/KTĐT – ATGT 19/07/2017 Đề nghị tham gia chương trình truyền thông Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017
3048/SVHTT-NSVH 09/09/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình 04-CTr-TU của Thành ủy về Phát triển văn hóa-xã hội,nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô,xây dựng người Hà Nội thanh lịch,văn minh giai đoạn 2006-2020
2223/SVHTT-NSGĐ 19/06/2017 Đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU
2105/SVHTT-NSGĐ 09/06/2017 Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ Chương trình 04/Ctr-TU
1614/SVHTT-NSGĐ 10/05/2017 Đề nghị báo cáo,kết quả thực hiện Chương trình 04/Ctr-TU
1613/SVHTT-NSGĐ 10/05/2017 Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình 04…
306/TB-BCĐ 21/04/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Quý I năm 2017
332-TTĐH-QL 23/03/2017 Dừng hoạt động đối với 05 tuyến buýt CBCC & chính sách giá vé tháng ưu tiên đối với cán bộ, CC,VC hưởng lương từ ngân sách NN trên địa bàn TP Hà Nội
83/KH-SVHTT 13/03/2017 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình và các đề án,dự án thuộc Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội tại các Sở,ban,ngành,quận,huyện,thị xã của Ban chỉ đạo
62/2014/NĐ-CP 07/08/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
3255/QĐ-BVHTTDL 16/09/2016 Ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân nghệ nhân, ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018
51/KH-UBND 01/03/2017 Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ thuật nhân dân", "Nghệ thuật ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Thành phố Hà Nội lần thứ Hai - năm 2018
28/HD – BTGTU 23/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP HN năm 2017
257/BC – BCĐ 31/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình số 04 CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy & KH số 165/KH - UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP về phát triển VH - XH nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô xây dựng người HN thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020 năm 2016
7108/UBND-KT 14/12/2016 Thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn Thành phố Hà Nội