Đời sống

Hà Nội: Triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” 2017

-

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017, ngày 8/5, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND để tổ chức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất,..

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017, ngày 8/5, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND để tổ chức triển khai các hoạt động nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, rộng khắp và thiết thực, hướng về cơ sở, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Chủ đề “Tháng hành động Vì trẻ em” năm nay là “Triển khai Luật Trẻ em và Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; thời gian thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 với nhiều nội dung như: Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, các tổ chức, gia đình và bản thân trẻ em đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tập trung triển khai sâu, rộng Luật Trẻ em năm 2016, huy động sự tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, những hành vi bị nghiêm cấm với trẻ em…

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động truyền thông về Luật Trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tiến hành cải tạo môi trường sống, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi với chủ đề về Luật Trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (viết, sáng tác thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức các lớp dạy kỹ năng sống cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em biết tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị xâm hại…). Tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp, tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan và hướng dẫn trẻ em đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, thu hút sự tham gia của trẻ em tại địa bàn dân cư trong “Tháng hành động vì trẻ em” nói riêng, trong kỳ nghỉ hè nói chung…

Tạo điều kiện trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao, dã ngoại; tổ chức các hoạt động giao lưu giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với các trẻ em khác, hỗ trợ các em hòa nhập cộng đồng, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống…

Trong kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu 100% UBND quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017 trên địa bàn. 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em vùng khó khăn, dân tộc thiểu số được quan tâm, hỗ trợ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè gắn với các công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. UBND quận, huyện, thị xã đầu tư hoặc chỉ đạo điểm tổ chức diễn đàn trẻ em trên địa bàn; đầu tư kinh phí xây dựng hoặc nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em ở ít nhất 5 điểm vui chơi tại cộng đồng (ưu tiên cho các địa bàn khó khăn).

T.Quang

 

Trả lời