Hà Nội đẹp

Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây thực hiện tốt hương ước, quy ước

Đến nay 7/7 tổ dân phố (TDP) của Viên Sơn đã có quyết định công nhận hương ước, quy ước. Các hương ước, quy ước của các TDP ở Viên Sơn có 1 điểm chung là đều coi trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Hương ước, quy ước có vai trò quan trọng trong cuộc sống nói chung và trong xây dựng đời sống văn hóa nói riêng. Từ xưa nhiều địa phương đã có những bản hương ước cổ để xây dựng nếp sống văn hóa và trật tự ở địa phương. Thị xã Sơn Tây là vùng văn hóa cổ, với những phong tục tập quán, nếp sống văn hóa có từ lâu đời, đến nay các xã, phường của thị xã vẫn giữ được nhiều phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp, trong đó có phường Viên Sơn.

Những năm qua, phường Viên Sơn là một trong những địa phương tiêu biểu của thị xã Sơn Tây đã làm tốt việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương. Phường đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; tập trung công tác thông tin, tuyên truyền tới mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để hiểu và thực hiện.

Hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư và môi trường ở Viên Sơn luôn sạch đẹp

Viên Sơn được biết đến với nghề trồng hoa, nghề này đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân

        Theo đó, các tổ dân phố, khu dân cư thành lập Ban soạn thảo gồm: Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận và một số người có uy tín và kinh nghiệm sống, có trình độ văn hóa, hiểu biết về pháp luật và phong tục tập quán ở địa phương để xây dựng dự thảo quy ước, hương ước. Dự thảo hương ước, quy ước trước khi đưa ra tổ dân phố bàn, biểu quyết thông qua được niêm yết công khai tại nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố, bảng tin công cộng… bảo đảm thuận tiện để hộ gia đình, cá nhân trong tổ dân phố tiếp cận, tìm hiểu và góp ý. Hoặc lồng ghép gắn với các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn để dân hiểu, dân bàn, dân làm.

Viên Sơn còn có những đô thị hiện đại, xanh – sạch – đẹp

Ảnh: Internet

Nội dung quy ước, hương ước được xây dựng phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư và trên cơ sở tự nguyện. Nhiều nội dung trong hương ước, quy ước của Viên Sơn đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới như: Tiêu chí về vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, việc hiếu, hỉ, lễ hội….Đến nay 7/7 tổ dân phố (TDP) của Viên Sơn đã có quyết định công nhận hương ước, quy ước. Các hương ước, quy ước của các TDP ở Viên Sơn có 1 điểm chung là đều coi trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa.

Hiệu quả của các hương ước, quy ước ở Viên Sơn đã làm thay đổi ý thức của người dân, khơi dậy tính tự nguyện của người dân với công việc chung của TDP. Đặc biệt, các hương ước, quy ước ở Viên Sơn đã giúp cho việc thực hiện nếp sống văn minh ở đây đạt hiệu quả: Các đám tang, đám cưới ngày càng đơn giản, tiết kiệm. Tỷ lệ hỏa tang đạt trên 80%. Môi trường cảnh quan ở địa phương luôn sạch đẹp, người dân chăm chỉ lao động, trồng hoa, phát triển kinh tế….

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *