Văn hóa cơ sở

Quận Hà Đông: Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC

Năm 2017, toàn quận Hà Đông đã rút ngắn thời gian giải quyết của 245/264 TTHC, đạt 92,8%, tỷ lệ TTHC cấp phường được rút ngắn thời gian giải quyết là 84,14%.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận “một cửa” của quận là 14.741 thủ tục, trong đó, số hồ sơ tiếp nhận theo mức độ 2 là 8.096 hồ sơ, mức độ 3 là 6.672 hồ sơ, quận đã giải quyết đúng hạn 14.453 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,25%, 110 hồ sơ trả chậm, chiếm tỷ lệ 0,75%.


Quận thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên 5 lĩnh vực

Ở cấp phường, tổng hồ sơ tiếp nhận là 8.770, trong đó, giải quyết đúng hạn 100%. Đặc biệt, nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, tiếp tục nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của nền hành chính quận Hà Đông, UBND quận đã chỉ đạo các phường thực hiện việc giải quyết thủ tục “đăng ký khai tử” vào tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7, Chủ nhật và thực hiện trả kết quả đăng ký khai sinh cho trẻ và gửi thư chúc mừng; kết quả đăng ký khai tử và thư chia buồn tại nhà cho người dân.
Ngoài ra, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 11 thủ tục cấp quận và 8 thủ tục cấp phường theo kế hoạch số 09-KH/UBND của UBND TP, đến nay 100% TTHC cấp quận và phường đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”. Quận cũng chỉ đạo các phường bố trí các điểm hỗ trợ người dân tìm hiểu và sử dụng dịch vụ, toàn quận hiện có 34 điểm hỗ trợ với trang thiết bị đầy đủ về máy tính nối mạng, máy scan, bàn ghế, nước uống… phục vụ người dân.

Huy Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *