Gia đình

Thị xã Sơn Tây: Tôn vinh giá trị gia đình

Ngày 23/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư; tổng kết phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư  về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đã chỉ đạo công đoàn cơ sở triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến cán bộ đoàn viên và công nhân viên chức lao động. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp lệnh dân số… nhấn mạnh đến tiêu chí bình đẳng giới trong gia đình.

Khen thưởng gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Bằng sự chủ động, hằng năm, các cấp công đoàn đã lồng ghép hàng chục lớp tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới cho gần 3.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia. Phát hành trên 16.500 tờ rơi, 2.850 quyển sổ tay nữ công của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến cơ sở. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức tổng kết và công nhận 85% trở lên nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Nhìn chung, các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc chỉ thị, chủ động và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thu hút đông đảo sự quan tâm của công nhân viên chức lao động. Công tác tôn vinh các cá nhân điển hình, các gia đình hạt nhân  tiêu biểu được chú trọng. Tỷ lệ các gia đình công nhân viên chức lao động đăng ký và đạt gia đình văn hóa tăng cả về số lượng và chất lượng, có tính bền vững và sức lan tỏa rộng khắp.

Những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  luôn có sức lan tỏa rất lớn. Qua các phong trào thi đua có gần 1.000 nữ công nhân viên chức lao động được nhận bằng khen, giấy khen, 152 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 32 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, 3.581 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp, 46 chị được Ủy ban nhân dân thị xã khen thưởng trong phong trào “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”. Qua đó góp phần nâng cao vị trí, vai trò của người phụ nữ trên các lĩnh vực công tác xã hội, tạo động lực phấn đấu cho nữ công nhân viên chức lao động toàn thị xã. Phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo của nữ công nhân viên chức lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đưa ra trong tình hình mới. Phong trào còn có ý nghĩa đặt biệt khi nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, khẳng định vai trò của nữ công nhân viên chức lao động thị xã trong xây dựng, phát triển thị xã Sơn Tây và Thủ đô.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã công bố và quyết định trao thưởng cho trên 100 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; gia đình văn hóa tiêu biểu; phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Văn hóa, thể thao”; trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xuân Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *