Thư viện

Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam”

500 tài liệu sách, báo được tuyển chọn tại Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” góp phần tôn vinh những cống hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến…

Sáng 18/5, Thư viện Hà Nội tổ chức Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Trưng bày gồm 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới; Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội.

Xếp sách nghệ thuật tại Trưng bày.

500 tài liệu sách, báo được tuyển chọn tại Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” góp phần tôn vinh những cống hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Người đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trưng bày cung cấp những tư liệu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp của Người trong công cuộc chấn hưng nền giáo dục nước nhà, trong quá trình xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Hình ảnh của Người trong lòng mỗi người dân Việt Nam, trong mắt bạn bè quốc tế…

Trưng bày góp phần tôn vinh những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua Trưng bày nhằm khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào cả nước cũng như Nhân dân Thủ đô đối với Bác Hồ, qua đó động viên mỗi cá nhân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Thông qua Trưng bày nhằm động viên mỗi cá nhân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh – Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2022, tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *