Di sản – Bảo tồn

Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mễ Trì Thượng

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4437/BVHTTDL- DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng, gồm các hạng mục: Đại bái, Hậu cung, Tả mạc, nhà hậu, cổng và công trình phụ trợ: hồ nước, nhà kho, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Căn cứ vào quy mô tu bổ, tôn tạo di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

P.T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *