Chưa được phân loại

Chuẩn bị tổng kết 10 năm việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Tổ chức cưới theo nếp sống mới, nét đẹp văn hóa cần được nhân rộng  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị – Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về […]

1

Tổ chức cưới theo nếp sống mới, nét đẹp văn hóa cần được nhân rộng

 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị – Hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Dự kiến, Hội nghị được tổ chức 01 ngày vào cuối tháng 11/2016 tại Hội trường Khách sạn Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Việc tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong quá trình thực hiện; Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại các địa phương, công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác phối hợp của các Ban, ngành đoàn thể, để từ đó kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới;Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg; tạo động lực mới để phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

2

Lễ hội gò Đống Đa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo; bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả. Việc xây dựng nội dung Hội nghị đảm bảo khoa học, thiết thực, đánh giá đúng tình hình thực tế và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức Hội nghị; hoàn thành các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch.

Hoàng Ngân/HNP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *