Di sản

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và định hướng nhiệm vụ năm 2014 của Cục Di sản văn hóa

​Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và định hướng nhiệm vụ năm 2014 của Cục Di sản văn hóa​

Sáng ngày 12/12/2013, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng nhiệm vụ năm 2014, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Di sản văn hóa.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2013, phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, đánh giá chung về những thành tích đã đạt được và một số hạn chế cần khắc phục trên các lĩnh vực công tác của Cục năm 2013, từ đó đề xuất định hướng về một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục trong năm 2014.

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị bày tỏ sự đồng tình với bản báo cáo tổng kết, đánh giá cao sự phối hợp công tác của Cục với các đơn vị liên quan trong năm 2013, đồng thời, đưa ra một số đề xuất, gợi ý cụ thể về phương hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo các phòng, bộ phận chức năng trong Cục đã phát biểu ý kiến đóng góp cho bản báo cáo, phân tích cụ thể về một số thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai các công tác chuyên môn và phương hướng khắc phục.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Cục Di sản văn hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành, đồng thời chỉ đạo Cục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, cụ thể:

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, nhất là việc triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quản lý, chỉ đạo ngành; phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

– Tiếp tục đổi mới, đưa sự nghiệp của ngành phát triển mạnh mẽ, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa phi vật thể và các hoạt động bảo tàng.

– Xây dựng, củng cố cơ quan Cục ngày càng ổn định, vững mạnh và phát triển trên tất cả các phương diện: công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ của Cục, của ngành đủ điều kiện và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *