Tin tức - Sự kiện

Cụm thi đua số 7 sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Chiều 8/9, Cụm thi đua số 7 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo- Đơn vị Cụm trưởng và Sở Y tế – Đơn vị Cụm phó chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Lao động- Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.

Ngay từ đầu năm, Cụm thi đua số 7 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 nhằm thống nhất các nội dung hoạt động của Cụm trong năm 2023 vào ngày 31/3/2023, theo đó, Cụm đã ban hành Kế hoạch số 972/KH-CTĐ7 ngày 04/4/2023 của Cụm thi đua số 7 về công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội năm 2023; Quyết định số 580/QĐ-CTĐ 7 ngày 04/4/2023 về việc ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động và nguyên tắc bình xét thi đua Cụm thi đua số 7 thành phố Hà Nội năm 2023; tổ chức Ký kết Bản Giao ước thi đua năm 2023 của 6 đơn vị trong Cụm với những nhiệm vụ trọng tâm Thành phố giao và được gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện quy chế Thi đua – Khen thưởng của Cụm thi đua số 7, các đơn vị trong Cụm đã duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cụm và Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố; hưởng ứng và tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua do thành phố phát động và Cụm đề xuất. Các đơn vị trong Cụm đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; phát động phong trào thi đua của đơn vị với mục tiêu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm của ngành năm 2023; thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn, các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước.

Hưởng ứng Cuộc thi viết viềt gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt do Thành phố phát động, các đơn vị trong Cụm đã xây dựng Kế hoạch phát động tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Cuộc thi được triển khai sâu rộng và gắn với phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”, qua đó nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Triển khai các phong trào thi đua: Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; Tổ chức triển khai các phong trào thi đua mới theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025”; Phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022 – 2025”; tăng cường công tác tuyên truyền, xuất bản sách và các ấn phẩm, tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước…

Tiếp tục thực hiện  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Các đơn vị tiếp tục triển khai tăng cường giải pháp, biện pháp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động đảm bảo thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và của ngành, đơn vị; trọng tâm là thi đua xây dựng hệ thống chính trị gắn với tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thi đua “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”…Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3.

Bên cạnh các phong trào thi đua do Thành phố phát động, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong Cụm đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề thuộc các lĩnh vực của ngành như: phong trào thi đua hưởng ứng “Tháng hành động, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2023”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hướng tới Kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội…; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục và Đào tạo…; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của ngành Y tế… Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến đối với cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục triển khai và lan tỏa Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7 năm học 2022-2023.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành phố; sự đồng thuận nhất trí cao trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể Ban lãnh đạo các đơn vị; cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị được tổ chức sâu rộng, nội dung thi đua được đổi mới, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và được gắn với chủ đề năm 2023 của Thành phố.

Các đơn vị đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của ngành được giao, đảm bảo yêu cầu đề ra: an sinh xã hội được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện; dịch bệnh được kiểm soát; tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, du lịch, và các hoạt động khác; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh; giáo dục đào tạo có nhiều đổi mới, hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 an toàn, đúng quy định.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng kịp thời. Thông qua Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt” nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, có sức lan tỏa rộng khắp, góp phần tác động tích cực vào việc thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã cùng thảo luận và góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo công tác thi đua khen thưởng và dự thảo tiêu chí chấm điểm khối sở, ngành năm 2023. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023. Cụ thể:

Tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, chung của Thành phố và nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác riêng của từng đơn vị trong Cụm. Nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố, đất nước và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong 06 tháng cuối năm 2023.

Trình UBND Thành phố ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch… của các đơn vị trong Cụm thi đua đảm bảo tiến độ chất lượng được giao.

Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của từng đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

Tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển“.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi nhiệm vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể; Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách Nhà nước cấp, thực hiện tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp.

Tổ chức chấm điểm thi đua các đơn vị trong Cụm; Tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm năm 2023, đề xuất khen thưởng cho các đơn vị trong Cụm đảm bảo khách quan, chính xác.

Mai Quyên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *