Văn hóa cơ sở

Hà Nội tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình […]

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là bộ phận quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ý nghĩa, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

          Với phương châm không ngừng đổi mới hình thức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), đẩy mạnh và hướng công tác PBGDPL về cơ sở đến với mỗi người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, Sở Tư pháp luôn tích cực, chủ động tham mưu giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL, UBND thành phố triển khai nhiều nội dung, hình thức PBGDPL. Hội đồng PBGDPL từ quận, huyện, thị xã đến các xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ PBGDPL cho cán bộ, nhân dân. Hình thức PBGDPL được sử dụng ngày càng phù hợp, có hiệu quả và không ngừng được đổi mới, phát huy tính sáng tạo, như: Thông qua hội nghị tập huấn, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11”; tọa đàm, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; cung cấp các tài liệu, các văn bản luật; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng Internet; tuyên truyền cổ động trực quan; trợ giúp pháp lý hay tổ chức các chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức công dân… Thông qua các hình thức này, nhiều chủ trương, chính sách pháp luật đã được chuyển tải một cách sinh động tới người dân, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc và cả những bức xúc của người dân.

1

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân tại các điểm trung chuyển xe buýt

          Nhiều hình thức PBGDPL đã được triển khai hiệu quả ở cơ sở như tuyên truyền trên loa truyền thanh, tuyên truyền trực quan sinh động (pano, áp-phích, băng-rôn…); lồng ghép tuyên truyền pháp luật với các chương trình văn hóa, văn nghệ quần chúng…Bên cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống thì việc đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng internet là một hướng đi mới, thu được nhiều kết quả. Trong đó, việc xây dựng Trang thông tin điện tử pbgdpl.hanoi.gov.vn của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố với nhiều chuyên mục độc đáo là một hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới, có hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, PBGDPL của thành phố.

          Công tác PBGDPL bám sát trọng tâm của Trung ương, trọng tâm chính trị của thành phố; tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về bầu cử, trật tự văn minh đô thị, chống ùn tắc giao thông, phòng chống cháy nổ, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử, nếp sống thanh lịch, văn minh, quá trình hội nhập quốc tế; chú trọng tuyên truyền các luật mới có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức.

2

Một buổi tuyên truyền Luật giao thông tại trường THCS Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm

          Kể từ ngày 1/7 nhiều bộ luật mới đã được Quốc Hội khóa VIII thông qua có hiệu lực, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn Thành phố. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và đưa nội dung các đạo luật nêu trên, nhất là nội dung mới vào sinh hoạt Đảng, đoàn thể, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến trong việc chấp hành và thực thi pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc Thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền và tổ chức thực hiện các đạo luật mới; Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, khai thác triệt để các trang web, cổng thông tin điện tử để tuyên truyền PBGDPL.

                                                                             Quốc Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *