Di sản

Khảo sát các di tích Nho học ở Hội An

​​Đoàn cán bộ Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội vừa hoàn thành chuyến khảo sát các di tích Nho học trên địa bàn TP.Hội An với sự phối hợp của Trung tâm Quản lý ​Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An.

​​​Đoàn cán bộ Trung tâm hoạt động Văn hoá Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội vừa hoàn thành chuyến khảo sát các di tích Nho học trên địa bàn TP.Hội An với sự phối hợp của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An. Tại các di tích, đoàn đã thu thập các thông tin về lịch sử, văn hoá và kiến trúc di tích, đồng thời tiến hành sao rập văn bia để phục vụ công tác nghiên cứu sau này. Việc khảo sát các di tích Nho học tại Hội An của Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội một mặt góp phần nhận diện các di tích Nho học ở các địa phương trên toàn quốc, mặt khác cũng khẳng định vai trò, vị trí của đất và người Hội An trong nền giáo dục khoa bảng truyền thống.

img2042_0

Khổng Tư Miếu Hội An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *