Quy tắc ứng xử

Kiểm tra việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 116/TB-SVHTT về việc kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại một số xã, phường và cơ quan UBND quận, huyện; các điểm công cộng trên địa bàn quận, huyện quản lý (công tác niêm yết tại các cơ quan và nơi công cộng do cơ quan, đơn vị quản lý hoặc đóng trên địa bàn quận, huyện; bộ phận tiếp dân; việc quán triệt trong cán bộ, công chức, trang phục, thẻ đeo…)

Ảnh minh họa

Tại các sở, ngành; Đoàn sẽ kiểm tra công tác niêm yết tại các cơ quan; bộ phận tiếp dân; việc quán triệt trong cán bộ, công chức; công tác đánh giá hàng tháng; kiểm tra phòng làm việc của cán bộ, công chức, trang phục, thẻ đeo…

Nội dung kiểm tra gồm: Việc tổ chức triển khai thực  hiện các nội dung công việc, nhiêm vụ được giao theo Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017; Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố đối với các cơ quan, đơn vị; Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, Kế hoạch số 11-KH/BCĐ về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018- 2020 và việc triển khai thực hiện công văn số 4226/SVHTT-NSVH, ngày 24/10/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Dự kiến công tác kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 04/12/2018.

Bảo Trân

 

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *