Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Ra mắt mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” ở thị xã Sơn Tây

Mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân; tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Sơn Tây đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “ Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” tại Tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc.

Buổi ra mắt đã thông qua tiêu chí xây dựng mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”, gồm: Là Tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hoá”; các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trong Tổ dân phố thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ưu tiên tập trung vào các nội dung trong quy tắc ứng xử chung và quy tắc ứng xử đối với vỉa hè, lòng đường…

Mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” Tổ dân phố số 6, phường Sơn Lộc nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân và vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Phụ nữ, hội viên phụ nữ trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” ở địa phương.

Tại buổi Lễ, cán bộ, hội viên phụ nữ và đại diện các hộ gia đình Tổ dân phố 6, phường Sơn Lộc đã ký cam kết thực hiện tiêu chí xây dựng mô hình điểm “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”.

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *