Thư viện

Sách “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội”

​Trên cơ sở tiếp thu thành công của Hội thảo quốc tế Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình được tổ chức đúng vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

download (1)Với vị thế, vai trò đã được xác định: Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị – hành chính quốc gia; là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục đào tạo; trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, hiện nay, Ðảng bộ và nhân dân Thủ đô đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và phát triển con người. Do đó sự ra đời cuốn sách Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội là rất cần thiết để giới thiệu với bạn bè trong nước cũng như quốc tế khi đến thăm Hà Nội.

ha-noi
Cuốn sách được cấu trúc thành 7 phần, với 103 báo cáo khoa của các nhà khoa học trong nước và quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đã công bố những kết quả nghiên cứu mới nhất từ những đề tài tâm huyết của mình với mong muốn góp phần làm sáng tỏ những giá trị, truyền thống tốt đẹp được kết tinh trong suốt 1000 năm qua để có thể phát huy những giá trị, truyền thống ấy lên một tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Các chuyên gia đã đề cập đến nhiều mặt với những chiều cạnh khác nhau như: Vương triều Lý và Kinh đô Thăng Long; Tính thống nhất và liên kết của Thăng Long – Hà Nội; Ðô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Ðiều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Kinh đô Thăng Long – các mối quan hệ trong nước và quốc tế; Văn hóa, ngôn ngữ và con người Hà Nội; Phát triển kinh tế Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa; Môi trường và tai biến thiên nhiên; Quy hoạch và quản lý Thăng Long – Hà Nội truyền thống; Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; Biến đổi xã hội và hoạt động kinh tế; Quy hoạch và quản lý đô thị Hà Nội hiện nay; Xây dựng và bảo vệ Thủ đô; Bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội; Biến đổi xã hội và di dân; Phát triển bền vững Thủ đô.

Sách do Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản năm 2012 có độ dày 1564 trang như một lễ vật tinh thần biểu thị quyết tâm của con cháu đem hết trí tuệ và nhiệt huyết góp phần xây dựng Thủ đô xứng với tầm vóc của Thăng Long – Hà Nội. Hy vọng, cuốn sách sẽ có những kiến giải và đề xuất các giải pháp làm cơ sở khoa học cho các quyết sách đáp ứng công cuộc phát triển bền vững thủ đô trong những thập kỷ tới.

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *