Văn hóa cơ sở

Thạch Thất hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2019, huyện Thạch Thất đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Theo đó, nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tập trung vào một số vấn đề như: quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019 và các Luật có hiệu lực năm 2019 như Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Quốc phòng, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia…; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, kỷ cương hành chính, trật tự xây dựng, lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…

Để đảm bảo việc tuyên truyền đạt hiệu quả và thiết thực, UBND huyện yêu cầu các ban, ngành và các địa phương tổ chức triển khai các nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật với hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quản lý như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống áp-phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; Tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Ngày Pháp luật; Triển khai Ngày Pháp luật cho học sinh, sinh viên, học viên thông qua hoạt động ngoại khóa… Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn hình thức tuyên truyền hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình quản lý với phương châm hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm.

Thảo Linh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *